miércoles, 5 de febrero de 2014

LISTA ORKOS A 1000 PUNTOS

C.G.
Kaudillo +Mega-armadura + Garra 125
Mekániko + Pantalla 85
Línea
Meganobles x4  160
Dreadnought + x2 Akribillador Pesado 85
Guerreroz Orkos x10 + Noble + Garra + Kamión (Pintura roja) 135
Elite
Zakeadores x10  150
Zakeadores x10  150
Apoyo Pesado
Karro de Guerra +Apizonadora 110
TOTAL 1000

No hay comentarios:

Publicar un comentario